Quien se asegura siempre tiene

Per volar n’hi ha prou amb pedalar

La DGT diu que la bicicleta és un dels mitjans de transport més eficients, ja que millora la fluïdesa del trànsit i disminueix els nivells de contaminació. A més, és un transport divertit, econòmic, net i saludable.

Soc autònom@ dependent, tinc dret a vacances?

El 71% dels treballadors autònoms no deixen mai de treballar. I si emmalalteixen, qui els paga?