Acoso escolar NON!

Ameazas, humillacións, exclusións… de forma reiterada son actos de acoso; a persoa que acosa pretende impoñer o seu poder sobre a persoa acosada a través de constantes ameazas, agresións, insultos ou vexacións. Detectalo é primordial. Non queremos que ninguén o padeza, pero se acontece, debes saber que o teu seguro de Fogar e Defensa Xurídica pode prestarche asistencia legal e/ou psicolóxica familiar porque inclúe os servizos de especialistas para afrontar este problema.

Moi importante! Denunciar e recompilar probas como informes e actas asinadas polos profesores, copias de correos ou publicacións en redes sociais, mesmo testemuños.