Després de l’amor només queda el…

Sant Valentí se n’ha anat i l’amor s’ha acabat. Arriba el moment de la separació i, com a adults que som, l’afrontem de la manera més assenyada possible.

Sabies que una assegurança d’assistència jurídica abona una quantitat acordada prèviament perquè la parella (no només una de les parts) disposi d’un advocat que li permeti afrontar els tràmits de separació legals? Així, evitem problemes col·laterals que enterboleixin aquestes situacions complicades.

Les cobertures es poden contractar independentment. Comprova si la teva assegurança de llar recull la cobertura dins d’assistència jurídica, ja que el dret matrimonial hi podria estar inclòs.