13/01/2015

Nou Reglament de circulació 2015 per una Europa més segura

Any nou, reglament de circulació nou. En els propers mesos entrarà en vigor una nova reforma dictada per Brussel·les per unificar els països de la Unió Europea. L’objectiu és incrementar la seguretat i enfortir la convivència dins dels municipis entre vehicles de motor, bicicletes i vianants.

Bicicletes

En zones urbanes, el límit de velocitat màxim és de 30 km/h i serà obligatori portar casc si es té menys de 16 anys. En vies interurbanes, TOTHOM (més grans i més petits de 16 anys) està obligat a portar casc. Per descomptat, NO pots beure, NO has de portar auriculars i NO pots parlar pel mòbil.

Motocicletes i ciclomotors

Desapareix la no-utilització del casc per “exempció mèdica” i es prohibeix l’ús de cascos “certificats” no homologats. Excepcionalment, poden circular com a acompanyants els que tinguin més de 7 anys quan qui condueixi el vehicle siguin els pares, el tutor legal o majors d’edat autoritzats.

Cotxes

Desapareixen les exempcions per als cinturons de seguretat que no estiguin justificades per seguretat viària (maniobra de marxa enrere o estacionament). Els taxis, quan estiguin de servei i circulin per les àrees urbanes de grans ciutats, podran transportar persones fins a una alçada màxima de 135 centímetres sense fer servir un dispositiu de retenció homologat, sempre que ocupin un seient del darrere.

Velocitat

Autovies i autopistes: es manté el límit genèric de 120 km/h, encara que hi haurà trams de 130 km/h indicats amb plafons lluminosos. No seran fixos, ja que canviaran segons les condicions de la carretera.

Carreteres convencionals: baixa la velocitat de 100 km/h a 90 km/h quan tingui menys de 6,5 metres (abans s’aplicava la regla del voral). Si la via fa menys de 6,5 metres d’amplada, la velocitat passa de 90 km/h a 70 km/h. L’últim cas són les carreteres estretes sense línies de separació, en què la velocitat serà de 50 km/h (abans era de 90 km/h).

Vies secundàries sense pavimentar: velocitat màxima de 30 km/h.

En via urbana: baixarà a 30 km/h si només hi ha un carril en el mateix sentit, i a 20 km/h en cas que només hi hagi una vorera en la via esmentada.

Altres canvis

  • Detecció de drogues. El procediment general serà la detecció de saliva en controls preventius.
  • Registre d’apoderaments de la DGT. Les persones físiques o jurídiques podran inscriure els poders que atorguen a terceres persones per actuar (en la gestió de multes, els canvis de titularitat, etc.).