03/08/2020

Soc autònom@ dependent, tinc dret a vacances?

Reps més del 75% dels ingressos d’una mateixa empresa? Llavors ets autònom@ dependent, i per a això cal signar un contracte i registrar-lo al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

I ara que és estiu, et confirmem que tens dret a 18 dies hàbils de vacances, a més dels descansos setmanals i festius pactats amb l’empresa ocupadora principal. Tanmateix, com que es tracta de treballadors autònoms, aquest període vacacional no està remunerat i s’estableix un termini de tres mesos per comunicar-lo a l’empresa principal.

En general, 2 de cada 10 treballadors autònoms no gaudeixen d’un sol dia de vacances. Així que han de continuar cotitzant, encara que tinguin tancat el negoci, amb la qual cosa no hi guanyen, però sí que hi perden. Per això sempre recomanem que “et cobreixis les espatlles”.

Malalt@ jo? Mai!

Agafen la meitat de les baixes per malaltia que un treballador assalariat. El 71% dels treballadors autònoms no deixen mai de treballar. I si emmalalteixen, qui els paga?

Hi ha les assegurances de baixa laboral (ILT, incapacitat laboral temporal). Abonant una quantitat anual, la companyia d’assegurances l’indemnitza pels dies de baixa.

Així que, millor que contractis una assegurança de baixa laboral, no et sembla?