Sute batek ez diezazula enpresa itxi eta bizitza izorratu

Lau enpresatik hiruk itxi egiten dute normalean prebentzio-faltagatik izaten den sute baten ondoren. Kausa nagusia giza deskuidu bat izaten da (soldatze-txinpartak edo substantzia sukoiak erortzea).

Sutearen ondoren, enpresa itxi egingo da aldi batean, beharrezko konponketak egiteko. Badakizu zenbat kostako litzatekeen?

Berriz eraikitzeko 5 edo 6 hilabete behar dira. Baliabide nahikoak eduki beharko ditu negozioak gastu finkoak (soldatak, telefonoa, alokairua…) ordaintzeko. Konponketa gastuak eta aldi horretako irabazi-galera ere onartu beharko ditu. Dena batzea tokatzen da orduan, eta ezin bazaio aurre egin, itxi egin beharko da.

Gaitz handiarentzat, aseguru handia

Zorionez, enpresetarako arrisku anitzeko aseguruak eta lortu gabeko irabazien aseguruak daude. Zer dira?

Arrisku anitzeko aseguruak instalazioen berreraikuntza eta besteri eragindako kaltea bermatzen ditu. Lortu gabeko irabazien aseguruak gastu finkoak eta konponketek iraun bitartean lortuko ez duzun irabazi gordina ordaintzen ditu, egunero kalte-ordain bat ordainduta.

Urtean 42.000 sute izaten dira enpresa industrialetan (sute bat ordubete eta 17 minutu bakoitzeko). Presta ezazu Prebentzio Plan bat, manten ezazu zure negozioa ordenatuta, behar bezalako mantentze-lanak eginda, aldian behin ikuskatu suteen kontrako instalazioa, eta makinak kontuz erabili